E - 87 : Notis

Terakam seperti tertera di kalendar di tahun dua ribu dua belas