E - 90 : Hari Kemerdekaan
Masih berhubung kait dengan E-89, juga diambil pada tahun dua ribu dua belas.

E - 89 : Tiga Puluh Satu


   Rakaman berlaku pada tahun dua ribu dua belas.